Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Ανακοίνωση - Ψήφισμα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΚΟΥ
ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Στην Αθήνα, σήμερα την 2α Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 πμ, και κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Αθανασίας Σεπετζή, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΚΟΥ».  

Στη συνεδρίαση προήδρευσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αθανασία Σεπετζή και τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας κ. Αργυρώ Ευθ. Χολέβα.

Παριστάμενης της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχει η κατά τον νόμο και το καταστατικό απαρτία και αυτό δύναται να προχωρήσει στην έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

                                                                   ΨΗΦΙΣΜΑ

Η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Κονιάκου κρίθηκε επιβεβλημένη μετά την θλιβερή αναγγελία του θανάτου του άξιου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδος και αγαπητού συγχωριανού μας Κωνσταντίνου Μίχου, ελήφθησαν δε ομόφωνα οι ακόλουθες σχετικές αποφάσεις:

1. Συμμετοχή εκπροσώπων του σωματείου μας στην εξόδιο ακολουθία του αείμνηστου συγχωριανού μας, συγγενή, φίλου Κωσταντίνου Μίχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2016 στην Ερατεινή Φωκίδας

2. Κατάθεση χρηματικού ποσού εις μνήμην του θανόντος στο Eιδικό Δημοτικό Σχολείο της Άμφισσας, σε υλοποίηση της επιθυμίας της οικογένειας του Κωνσταντίνου Μίχου

3. Σε ένδειξη πένθους, ο σύλλογός μας θα απόσχει από κάθε εορταστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί φέτος το καλοκαίρι, και συγκεκριμένα:

α. Ακυρώνεται η ετήσια εκδήλωση του σωματείου μας με τίτλο "2η Αναβίωση ανταμώματος στο πλάτανο Τατοΐου", η οποία είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016.

β. Ακυρώνεται η "2η Γιορτή Πίτας "που είχε προγραμματιστεί να γίνει την Κυριακή 14 Αυγούστου 2016. 

γ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κονιάκου δεν θα συμμετάσχει σε καμία από τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουν άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι τόσο των χωριών της Φωκίδας όσο και άλλων περιφερειών καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

4. Υποβολή γραπτής πρότασης προς τον Δήμαρχο Δωρίδος κ. Γεώργιο Καπεντζώνη και τον Κοινοτάρχη Κονιάκου κ. Νικόλαο Μάρκο με αντικείμενο την τιμητική ονομασία της πλατείας του χωριού μας ως «Πλατεία Κωνσταντίνου Ν. Μίχου»
Κατόπιν αυτών και μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση, η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης περί ώρα 12.30 μμ. Η δε παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

        Η Πρόεδρος                                                                                         Η Γραμματέας

 Αθανασία Σεπετζή                                                                               Αργυρώ Ευθ. Χολέβα

Δεν υπάρχουν σχόλια: